Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Kórnik

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania od 1.02.2021 r. – PDF

bprzybylski-admin